Hakkımızda

/Hakkımızda
Hakkımızda 2018-03-01T04:23:31+00:00

Prof. Dr. Burçak KAYHAN

1967’de Ankara da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi T.E.D. Ankara   Kolejinde tamamladım. 1984 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine girdim. 1990 yılında aynı Fakülteden Tıp Doktoru olarak mezun oldum. 1990-1991 arasında İnönü Üniversitesin’de Turgut Özal Tıp Merkezinde Nöroşirurji A.B.D’da çalıştım. 1991-1992 arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesin’de K.V.C. A.B.D’da çalıştım . 1992 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D’na araştırma görevlisi olarak girdim. 1997 yılında “SMS 201-995’in L-Asparaginaz ile uyarılmış sıçan pankreasları üzerine etkisi” adlı tezi vererek İç Hastalıkları Uzmanı oldum. 1997-1998 yıllarında özel SEVGİ Hastanesinde ve ODTÜ SRM’de İç Hastalıkları Uzmanı olarak çalıştım. 1998-2001 yılları arasında Ankara T.Y.İ.H ’da Gastroenteroloji  yan dal ihtisasımı Karaciğer ve pankreas hastalıklarında IL-2r düzeyi teziyle tamamladım. 2001-2008
Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesinde Gastroenteroloji Başasistanı olarak çalıştım. 2005 yılınada doçentliğimi aldım.2001-2007 arası Güven hastanesi gastroenterolojide, 2008-2010 arası Ankara Bayındır Kavaklıdere Gastroenteroloji Klinik Şefi,2012-2013 Akay hastanesi Gastroenterolojide çaliştim.2009 yılında Ankara TYIH gastroenteroloji Şefi oldum.2012-2014 yılları arasında Bakude Merkezi Klinika hastanesi gastroenterolojide şef olarak çalıştım.2014 yılından itibaren American Gastroenterology Association Fellow oldum. 2015 yılında Karabuk unıversıtesınde İç hastalıkları Profesörü oldum.2015 yılından beri Karabük Eğitim Araştırma Hastanesinin İç Hastalıkları A.B.D. Başkanıyım.İyi derecede ingilizce bilmekteyim.230 bildiri, 3 kitapta bölüm yazarlığı,2 kitap editörlüğü, 100 yayın, 11 televizyon programı,20 radyo programı ve 15 yıllık bir şirketi yönetmekteyim.

Özellikle ilgilendiğim konular; pankreas hastalıkları, reflü ve yemek borusu hastalıkları, kalın bağırsak kanamaları, kalın
bağırsak kanseri, crohn, ülseratif kolit yutma güçlükleri, hemoroid, anal fissür ve makat hastalıkları.

 • 1983 TED ANKARA KOLEJİ Ankara
 • 1990 GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ(TIP DOKTORU) – Ankara
 • 1991 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP FAKÜLTESİ NÖROŞİRURJİ İHTİSASI – Malatya
 • 1992 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ İHTİSASI – İstanbul
 • 1993 GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI UZMANI – Ankara
 • 1998 TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSASI GASTROENTEROLOJİ UZMANI – Ankara
 • 2005 İÇ HASTALIKLAR VE GASTROENTEROLOJİ DOÇENTİ
 • 2015 İÇ HASTALIKLARI VE GASTROENTEROLOJİ PROFESORU
 • 1995 LAPAROSKOPİ KURSU FRANKFURT ALMANYA
 • 1996 LAPAROSKOPİ KURSU ANKARA TÜRKİYE
 • 2000 PROKTOLOJİ KURSU ANKARA TÜRKİYE
 • 2002 STRETTA KURSU LUEN BELÇİKA
 • 2003 GASTRİK ZAYIFLAMA BALON KURSU RESEF BREZİLYA
 • 2004 KAPSÜL ENDOSKOPİ KURSU ŞANGAY ÇİN
 • 2008 ESOPHYX KURSU BRUKSEL BELÇİKA
 • 2008 HALO BARYX KURSU LUEN BELÇİKA
 • 2009 ENDOSONOGRAFİ EĞİTİM ROMANYA
 • 2009 ELASTOGRAFİ EĞİTİM ROMANYA
 • 2011 STRETTA ABD
 • 2012 AKUPUNKTUR TURKIYE
 • 2013 SECCA POLONYA
 • 2014 MUSSE FRANSA
 • 2016 HUKUK SİSTEMİ İÇ HASTALIKLARI BILIR KISISİ
 • 1990-1991 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUTÖZAL TIPFAKÜLTESİ BEYİN CERRAHİSİABD
 • 1991-1993 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ABD
 • 1993-1997 GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ABD
 • 1997-1998 ANKARA ÖZEL SEVGİ HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI STAF
 • 1997-1998 ODTÜ SAĞLIK MERKEZİ DAHİLİYE STAF
 • 1998-2000 TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS GASTROENTEROLOJİ ASİSTAN
 • 2000-2006 ANKARA ÖZEL GÜVEN HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ STAF
 • 2008-2010 ANKARA ÖZEL BAYINDIR KAVAKLIDERE HASTANESİ GASTRO. ŞEF
 • 2000-2011 ANKARA NUMUNE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ
 • 2011-2013 ANKARA ÖZEL AKAY HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ
 • 2012-2014 BAKÜ MERKEZİ KLİNİKA GASTROENTEROLOJİ AZERBAYCAN
 • 2015 KARABUK UNIVERSITESI TIP FAK. İÇ HASTALIKLARI BILIM DALI BASKANI BOARD
 • 2010 AVRUPA GASTROENTEROLOJİ BOARD NO:750
 • 2011 Turk Gastroenteroloji Board No:162
 • 2005-AMERİKAN GASTROENTEROLOJİ ÜYESİ
 • 2009-AVRUPA ENDOSONOGRAFİ GRUP
 • 2010-AVRUPA ÖZOFAGUS GRUP
 • 2014-AGAF (AMERİKAN GASTROENTEROLOGY ASSOCITION FELLOW)
 • TGD
 • TTB
 • İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIKLARI
 • GİS MOTİLİTE
 • TÜRK KARACİĞER ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ
 • TÜRK ENDOSKOPİ DENEĞİ
 • HEBİPA
 • TÜRK İÇ HASTALIKLARI UZMANLIK DERNEĞİ
 • VİRAL HEPATİT DERNEĞİ
 • ENDOSKOPIK INCE BARSAK HASTALIKLARI DERNEGI (başkan)
 • SMS 201-995 İN L-ASPARAGINAZ ILE UYARILMIŞ SIÇAN PANKREASLARI ÜZERİNE ETKİSİ
 • KARACİĞER VE PANKREAS HASTALIKLARINDA IL-2R DÜZEYİ
 • 3 KEZ TGD TARAFINDAN BİLDİRİ ÖDÜLÜ
 • 11. DÜNYA GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ BÜNYESİNDE GENÇ KLİNİSYENLER
 • 14.ULUSAL GASTROENTEROLOJİ KONRESİ PROF DR ZAFER PAYKOÇ ODÜLÜ
 • 18.ULUSLARARASI GASTROENTEROLOJİ HAFTASI POSTER ODÜLÜ
 1. Görgül Ahmet , Kayhan Burçak, Doğan İbrahim, Ünal Selahattin. A combined percutaneousendoscopic method of placing biliary endoprothesis. Materia Medica Polona 1993; 25(2): 83-86.
 2. Görgül Ahmet , Kayhan Burçak, Doğan İbrahim, Ünal Selahattin. Disappearance of the pseudocholangiocarcinoma sign after TIPSS. Am J Gastroenterol. 1996; 91(1):150-54.
 3. Kayhan Burçak, Akı Zeynep, Görgül Ahmet. Letter. Am J Gastroenterol 1996; 91(10): 2249.
 4. Ünal Selahattin, Kayhan Burçak, Baloş Füsun, Görgül Ahmet. Primary pelvic hydatid cyst. J. Clin Gastro 1996; 23(4):303-304.
 5. Kayhan Burçak, Akı Zeynep, Sindel Şükrü, ArInsoy Turgay, Bali Musa, Yamaç Kadri. Thrombocytopenia with a myeloma kidney. Nephron1997; 77(1):122-124.
 6. Menteş Bülent, Yılmaz Erdal, Çen Meral, Kayhan Burçak, Görgül Ahmet, Tatlıcıoğlu Ertan. Transgastric migration of a surgical sponge. J. Clin Gastro 1997;24(1): 55-57.
 7. Menteş Bülent, Kayhan Burçak, Görgül Ahmet, Ünal Selahattin. Hepatic hydrothorax in the absence of ascites. Digestive Diseases and Sciences 1997;42(4):781-88.
 8. Akdoğan Meral,  Şaşmaz Nurgül,  Kayhan Burçak,  Bıyıkoğlu İbrahim, Dişibeyaz Selçuk, Şahin Burhan. Extraordinarly  elevated ca 19-9 in benıgn conditions: A case Report and review of the literature. Tumori  2001; 87 :337-339
 9. Akdoğan Meral, Kayhan Burçak, Alkım Hüseyin, Şahin Burhan. Unexpected appearence of a biliary stent after prolonged period. Endoscopy  2002;34;679.
 10. Kayhan Burçak, Akdoğan Meral, Sezgin Orhan, Dişibeyaz Selçuk, Şahin Burhan. Intracholedochal  knotting of a guide-wire. Endoscopy 2002; 34:596
 11. Kayhan Burçak, Akdoğan Meral, Özaslan Ersan. Chicken-bone ulcer. Gastrointestinal Endoscopy 2004; 59(2): 263
 12. Özaslan Ersan, Kayhan Burçak , Cheliac crisis in adults: Report of two cases. Europeon journal of Emergency Medicine. 2004
 13. Kayhan Burcak, Kayhan Basak,Akdoğan M.Can IL-2r alpha be a valuable marker along with CA 19-9 in the diagnosis of chronic pancreatitis and pancreatic cancer? Journal of Bıological Markers 2004;19(3):196-202
 14. Ungan M, Kulaçoğlu H, Kayhan Burcak.Cure rates obtained with five different Helicobacter pylori eradication protocols in patients with duodenal ulcer: a prospective open-label , randomized study in a primary care setting in Turkey.Current Therapeutic Research 2001;62(6):462-72
 15. Cindoruk M, Kayhan B, Görgül A, Kandilci U.Comparison of the efficacy of the somatostatin analogue SMS 201-995 and electromagnetic fields in cerulein-ınduced pancreatitis in rats.Current Therapeutic Research 2001;62(4):254-260
 16. Kayhan B, Akdoğan M,Şahin B.ERCP subsequent to retroperitoneal perforation caused by endoscopic sphincterotomy.Gastrointestinal Endoscopy 2004;60(5):833-35.
 17. Kayhan Burcak,Ö.D.,Ö.E.,A.E.,A.A.Ewıng sarcoma in a geriatric patient.Aging clinical and experimental research 2005;17(4):347-49.
 18. Kayhan Burçak, A.S.,Ö.E.Not enough ppı ınfusion.Gut.2005;electronic letters published:27-1- 2005
 19. D.M.,E.A.,U.A.,Kayhan Burcak,K.H.Investigation of Helıcobacter pylori in the mıddle ear of the patients with chronic otitis media by CLO test and 14C urea breath test.Otology and Neurotology 2006
 20. H.U.,C.O.,H.S.,Kayhan Burcak.,O.B.Expressions of p53,vegf c,p21:could they be used in preoperative evaluation of lymph node metastasis of esophageal squamous cell carcinoma?Diseases of the esophagus 2007
 21. Ö.E.,A.S.,E.E.,Kayhan Burcak.Prevalence of silent celiac disease in patients with dyspepsia.Dig Dis Sci 2006
 22. A.S.,Ö.E.,T.F.,A.L.,Kayhan Burcak,E.C.Ulcerative colitis presenting as leukocytoclastic vasculitis of skin.World journal of gastroenterology 2008
 23. K.B.,A.M.,E.H.,A.S.,Kayhan Burcak,A.E.Analysis of peripheral blood lymphocyte phenotypes and th1/th2 cytokınes profıle ın the systemıc ımmune responses of helıcobacter pylorı ınfected ındıvıduals.Microbiol ımmunol 2008;52:531-538
 24. Ö.E.,P.T.,Kayhan Burcak.The sıgnıfıcance of duodenal whıte spots .Journal of digestive diseases 2010;11:192
 25. A.M.KayhanBurcak.T.N.,K.M.,I.M.,A.M.,K.S.Polypoıd angıodysplasıa:an unusual cause of lower gastroıntestınal bleedıng.Acta endosc 2010
 26. Kayhan Burcak,Ö.S.,Ö.E.,U.E.,T.N.,K.T.,P.T.Dysphagıa resolved wıth vıtamın b12 therapy :a case of esophageal parakeratosıs.Unusual cases and technıcal notes Endoscopy 2011;43:E231
 27. Kayhan Burcak, O.D.,A.M.,O.E.,Y.O. Can 5-ASA suppository decrease the pain after rectal band ligation?World J Gastroenterology 2008;14(22):3523-25
 28. Kayhan Burçak, Kuran Sedef , Turhan Nesrin , Akdoğan Meral, Şahin Tülin. Is cheliac sprue an etiology of amyloidosis? Turkish  J Gatroenterol 2003; 14(3):197-99
 29. Akdoğan Meral , Parlak Erkan , Kayhan Burçak,   Balk Mevhibe, Ersavaştı Gül, Şahin Burhan Are serum and biliary carcinoembryonic antigen and carbohydrate antigen 19-9 determinations reliable for differenttiation between benign and molignant biliary disease? Turkish  J Gastroenteral 2003 14 (3):181-184
 30. A.M.,P.E.,Kayhan Burçak, B.M.,E.G.,Ş.B. Are serum and biliary carcinoembryonic antigen and carbohydrate antigen 19-9 determinations reliable for differentation between benign and malignant biliary disease? Turk J Gastroenterol2003;14(3):181-4
 31. Kayhan Burçak, T.N., Ö.E.,A.M. A rare entity in the rectum: malignat melanoma.Turk J Gastroenterol 2003;14(4):273-5
 32. Kayhan Burçak, K.F., A.M., Ö.E., K.T.,A.Ö. Inflammatory myoglandular polyp: a rare cause of hematochezia. Turk J Gastroenterol 2004;15(2):117-9
 33. H.S.,Kayhan Burçak, D.K.,K.B.,S.Ü.Anew and safe technique for removing cervical esophageal foreign body.Turk J Gastroenterol 2005;16(2):108-110
 34. Kayhan Burçak.Iskemık hepatit.Turkıye klınıklerı Dahılı tıp bılımlerı Gastroenterohepatoloji 2006;2(16):90-94
 35. Kayhan Burcak.Ö.D.,A.M.,T.İ.,Ö.N.Hypoplastic pancreas and ectopıc spleen as an abdomınal mass:A case report.Turk J Gastroenterol 006:17(3):216-218
 36. Kayhan Burcak,A.M.,P.E.,Ö.E.,Ş.B.Hepatolıthıasıs:a turkey experınce.Turkısh journal of gastroenterology 2007
 37. A.M,A.M,Ö.D,Kayhan Burçak. A rare complıcatıon of retrograde double baloon enteroscopy:subcutaneous amphysema Am J Gastro 2008:103(9);2409-10
 1. Görgül Ahmet , Kayhan Burçak, Doğan İbrahim, Akçalı Zafer, Ilgıt Erhan, Ünal Selahattin. Treatment of portal hypertension with TIPSS; Follow-up studies in 9 patients. Turkish Journal of Medical Sciences 1996:26(6);571-575.
 2. Görgül Ahmet , Kayhan Burçak, Akçalı Zafer, Menteş Bülent, Ünal Selahattin, Kandilci Uğur. A TIPSS story. Turkish Journal of gastroenterology.1996; 7(2): 174-178.
 3. Suher Murat, Yamaç Kadri, Çakır Nuri, Arslan Metin, Kayhan Burçak. Dermatomyozit seyrinde Tip I Diabetes Mellitus. Ulusal Endokrinoloji Dergisi. 1993; 3(2): 163-167.
 4. Suher Murat, Çakır Nuri, Arslan Metin, Kayhan Burçak, Irak Leyla. Hirsutismus. Ulusal Endokrinoloji Dergisi. 1993;3(3): 231-235.
 5. Suher Murat, Çakır Nuri, Arslan Metin, Kayhan Burçak, Ayvaz Göksun. Evaluation of a hypercortisolism case.Gazi Med J. 1994;1:55-59.
 6. Görgül Ahmet, Kayhan Burçak, Ünal Selahattin. A case of biliary ascariasis treated conservatively. Gazi Med J. 1995; 6: 187-189.
 7. Ünal Selahattin, Kayhan Burçak, Akı Zeynep, Görgül Ahmet, Kandilci Uğur. Familial retroperitoneal fibrosis: two unusual cases. Gazi Med J. 1996(1); 7: 23-25.
 8. Ünal Selahattin, Görgül Ahmet, Kayhan Burçak, Akı Zeynep, Kayhan Önal Mine, Menteş Bülent, Kandilci Uğur. Hepatopulmonary syndrome: a rare entity. Gazi Med J 1996;7(2):101-104.
 9. Görgül Ahmet, Kayhan Burçak, Cindoruk Mehmet, Akı Zeynep, Menteş Bülent, Ünal Selahattin. Self-Expandable removable prothesis. Gazi Med J 1996;7(3):123-129.
 10. Görgül Ahmet, Kayhan Burçak, Doğan İbrahim, Akçalı Zafer, Ünal Selahattin, Kandilci Uğur. Unexplained hyperbilirubinemia after transjugular intrahepatic portosystemic stent shunt. Gazi Med J 1996;7(3):141-145
 11. Görgül Ahmet, Kayhan Burçak, Kayhan Başak, Menteş Bülent, Akçalı Zafer, Aybay Cemalettin, Cindoruk Mehmet, Dumlu Şükrü, İmir Turgut. Prophylactic effect of somatostatin on ERCP-induced pancreatitis. Gazi Med J 1996;7(4):129-133
 12. Görgül Ahmet, Kayhan Burçak, Akçalı Zafer, Menteş Bülent, Ünal Selahattin. An alternative treatment for pancreatic pseudocyst. Gazi Med J 1996;7(4): 145-149.
 13. Cihan Alper, Menteş Bülent, Taşçılar Öge, Kayhan Burçak, Uçan Bülent, Yılmaz Erdal, Görgül Ahmet. Surgical gauze pseudotumor eroding into the intestine. Gazi Med J 1997; 8 (3): 122-25.
 14. Kayhan Burçak, Menteş Bülent, Görgül Ahmet. Editöre Mektup. Güncel Gastroenteroloji. 1997;2: 316.
 15. Kayhan Burçak, Görgül Ahmet. Editöre Mektup. Güncel Gastroenteroloji. 1997; 2: 317.
 16. Görgül A, Kayhan Burçak, Cindoruk M, Akı Z, Ferahköşe Z. Self-expanding nitinol stents for the palliation of esophageal obstruction: short – term results. Gazi Medical Journal 1998;9:26-30.
 17. Görgül A, Kayhan Burçak, Menteş B, Kayhan B, Akı Z. The comparission of the effect of somatostatin and SMS 201-995 on enzyme change following endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Gazi Medical Journal 1998;9:9-13.
 18. Kayhan Burçak, Akdoğan Meral, Şahin Burhan. Ana Pankeras kanalı taşlarında ESWL tedavisinin yeri.  Güncel Gastroenteroloji 2001; 5 (2): 145-48
 19. Kayhan Burçak, Akdoğan Meral, Şaşmaz Nurgül, Şahin Burhan. Undefined sonogrophic object: polyarteritıs nodosa case. Turkish J Gastroenterol  2000; 12 (3): 245-46
 20. Akdoğan Meral, Sarıtaş Ülkü, Altıntaş Engin , Kayhan Burçak, Şahin Burhan. Insertion of overtube with the aid of esophogeal bogie dilator: A convenient method. Turkish  J Gastroenteral 2001; 12(3): 203-205
 21. Kayhan Burçak, Akdoğan Meral , Sezgin Orhan Asemptomotik olgularda aminotronsferaz yüksekliklerinin değerlendirilmesi. Güncel Gastroenteroloji 2001; 5( 3) :193-99
 22. Kayhan Burçak, Akdoğan Meral, Turhan Nesrin, Şahin Burhan .Yaşlı hastalarda dev villöz poliplerin tedavisinde en iyi yöntem nedir? Akademik Gastroenteroloji dergisi 2003; 2 (2):102-103
 23. Ö.E., Kayhan Burçak, K.T.,D.Ö. Mezenterik kist:karında şişkinliğin nadir nedeni.Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2005;4(1):51-53
 24. Kayhan Burcak,A.S.Fonksiyonel dispepsi tıbbi bir sorun mu yoksa sosyolojık bır problem midir? Güncel gastroenterolojı 2006:10/2
 25. Kayhan Burcak,K.B.,Ö.E.,Ö.D.Serum pankreatık elastaz-1,acıl servislerde akut pankreatıt tanısı için güvenilir bir yontem olabilir mi? Akademik gastroenterolojı dernegi 2006:5(2):100-104
 26. Kayhan Burcak.Gastroözofagıyal reflü hastalıgı patogenezi.Turkısh Journal of gastroenterology 2006:17(2)
 27. Kayhan Burcak ,A.M.,Ö.D.,K.S.Hepatosellüler karsınom ile gelen heredıter tirozinemili erişkin kadın hasta: sıradısı olgu sunumu. Akademik gastroenterolojı dergısı 2007:6(2):90-93
 28. Kayhan Burcak.Reflü özofajıtı ve barrett hastalıgı tanısı gorsel mı yoksa …?Klasıfıkasyonlar ne kadar uygun? 4.Hepato gastroenterolojı kongresı 1-5 Eylul 2007 Antalya
 29. D.B.,Ö.E.,A.S.,T.F.Kayhan Burçak,K.T.,A.E.Reversıbl asıte neden olan iskemik hepatıt :olgu sunumu.Akademık gastroenterolojı ergısı,2006;5(3):192-195
 30. Kayhan Burcak,A.Z.,K.U.Alkol ve karacıger. İlaç ve tedavı dergısı .Turkısh journal of drugs 1995:8(4)
 31. Kayhan Burcak,D.Ş.,Ekstrahepatık kolestaza klınık yaklasım.ilaç ve tedavı dergısı.Turkısh journal of drugs.1996;9(2)
 32. Kayhan Burcak.Ü.S.,G.A.Akalazya :tanı ve tedavıde yenı yaklasımlar.ilaç ve tedavı dergısı.Turkısh journal of drugs.1995:8(8)
 33. Kayhan Burcak.A.M,U.M.,O.T.,A.G.Gastrointestınal sarcoıdosıs mımıckıng colonıc cancer.Turkısh J Gastroenterology,2008.
 34. Kayhan Burcak.Gastroözofagıal reflu hastalıgında endoskopık tedavıler .6.Hepato gastroenterolojı kongresı 2009 Antalya
 35. Kayhan Burcak.HBV tedavısınde ınterferon ile uzun surelı sonuçlar.Vıral hepatıt 2009
 36. Kayhan Burcak,A.H.,Gastroözofagıal reflu hastalıgının patogenezı. Klınık aktuel tıp Gastroenterolojı forumu 2011:3(1)
 37. Kayhan Burcak,Ö.E.,A.M.,Ö.D.,K.İ.,S.A.,K.S.Asetıl salısılık asıt kullanımına baglı olusan ileocekal valv ülserleri ve deformasyonu sonucunda gelısen cekumda cıft lumen gorunumu.Endoscopy gastroıntestınal 2011:19(2)
 38. Kayhan Burcak,Ö.E.,A.T.,Ü.E.,Ö.D.,Ö.O.Laparoskopık ayarlanabılır gastrık band uygulamsı sonrası bandın kayması nedenıyle gelısen ıntragastrık band erozyonu:Gastroenterolog bakısıTurkısh Journal Gastroenterology 2011
 39. Kayhan Burcak.Gastroenterolojıde radyofrekans tedavıler.Skop gastroıntestınal endoskopı dunyası 2012
 40. Kayhan Burcak,Psıkososyal stres ve karacıger hastalıkları.Vıral hepatıt 2013
 41. Kayhan Burcak,A.M.Sıroz tanısında goruntuleme yontemlerı.Türkıye klınıklerl gastroenterohepatolojı 2013:6(3)
 42. KİTAP: 1- Ratlarda Deneysel Akut Pankreatit Menteş B. Kayhan Burçak, Akı Zeynep 2- Helıkobakter pylorı bölüm TGD VAKIF YAYINI Ankara